REVIFAXEN ER ET NYHEDSBREV, SOM VI UDGIVER. I REVIFAXEN ORIENTERER VI LØBENDE OM ÆNDRINGER I SKATTE- OG AFGIFTSPRAKSIS OG OM FORVENTEDE ELLER VEDTAGNE ÆNDRINGER I SKATTE-OG AFGIFTSLOVGIVNINGEN.

Revifaxen sendes pr. mail til revisorer, advokater og andre abonnenter. De Revifaxer, der offentliggøres her på hjemmesiden, er mindst 3 måneder gamle. Ønskes Revifaxen modtaget samme dag, som den udsendes, skal der tegnes et abonnement.

Vi har nedenfor indsat tidligere udsendte Revifaxer for 2021.

16/04/2021 1462 De nye gunstigere afskrivningsregler

Folketinget har vedtaget lovforslaget (L 178) om forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver, afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler og fradrag for FoU-afgifter.

25/03/2021 1461 Skattefrihed for visse arbejdsgiverbetalte gavekort er en realitet

Folketinget har vedtaget lovforslag L 161. Det betyder, at medarbejdere ikke skal betale skat af gavekort til restaurationer og lignende og en forhøjelse af det maksimale fradrag i BoligJobordningen. Nogle Covid-19-regler er endvidere justeret.

25/03/2021 1460 Nye momsregler ved internethandel

Den 1. juli 2021 ændres momsreglerne for såkaldt fjernsalg til andre EU-lande, i praksis internetsalg af varer fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande. Flere danske virksomheder vil blive pligtige til at betale moms i andre EU-lande. Samtidig forenkles selve afregningen af moms i andre lande, således at momsregistrering i de enkelte lande ikke længere er en nødvendighed.

24/02/2021 1459 Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

23/02/2021 1458 Nye momslån kræver indberetning den 1. marts

Folketinget har vedtaget de nye momslån omtalt i vores Revifax udsendt den 29. januar. En forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt indberetning af moms den 1. marts 2021.

12/02/2021 1457 Nye regler for beskatning af fri bil mv.

Folketinget har vedtaget lovforslag L 129, der ændrer beskatningen af fri bil fra og med 1. juli 2021. Endvidere er der indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ladestandere til elbiler mv. Endelig er der indført et særligt bundfradrag ved privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler.

10/02/2021 1456 Lovforslag om BoligJobordningen og visse skattefritagelser mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 161) om forbedring af BoligJobordningen i 2021, skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021 og COVID-19-test mv. samt skattefrihed af tilbagebetalt COVID-19-støtte.

29/01/2021 1455 Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke danske virksomheders likviditet ved at indføre en ny momslåneordning og udvide A-skattelåneordningen. Endvidere udskydes betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021.

25/01/2021 1454 Udtagningsmoms på ejendomme - Nye regler træder i kraft

Vi orienterede ultimo 2019 om, at Folketinget havde vedtaget nye regler for afregning af udtagningsmoms på ejendomme. Skatteministeriet har nu offentliggjort, at de nye regler træder i kraft d. 1. juli 2021.

21/01/2021 1453 Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 129), der blandt andet omhandler ændring af registreringsafgiften for person- og varebiler, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften samt omlægning af brændstofforbrugsafgiften til en CO2-baseret afgift. Lovforslaget omhandler også et par justeringer på skatteområdet - opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil og indkomst ved udlejning af nul- og lavemissionsbiler.

20/01/2021 1452 Lovforslag om rentefrie lån til indberettet A-skat mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og AM-bidrag samt udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med COVID-19. Lovforslaget forventes vedtaget i Folketinget den 26. januar 2021.

11/01/2021 1451 Styresignal med mulighed for genoptagelse af endelige underskud fra udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, der beskriver mulighederne for genoptagelse i situationer, hvor et dansk selskab har fravalgt international sambeskatning, men hvor der er realiserede endelige underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom.