Webinarer

Webinar – Kantinemoms og momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv.

Så er vi tilbage med webinarer igen.

Vi starter op den 28. marts 2023 kl. 9.00, hvor Jacob S. Larsen gennemgår de særlige kantinemomsregler samt reglerne for momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv.

 

Webinaret vil bl.a. indeholde følgende forhold:

 • Generelle regler om momsfradrag ved køb af mad og drikke
 • Afregning og opgørelse af kantinemoms
 • Forenklede ordninger for afregning af kantinemoms
 • Momsfradrag ved servering i forbindelse med møder mv.

 

Webinaret er gratis. Der opnås ikke kursuspoint for deltagelsen, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Webinarets varighed anslås til ca. 30 min. Deltag via linket herunder.

Deltag i webinaret via følgende link

Meeting ID: 345 538 200 621
Adgangskode: mg4uz5

 

Webinar – Rette indkomstmodtager (udvalgte problemstillinger)

Vi afholder endnu et webinar den 26. april 2023, kl. 9.00, hvor David Vinther og Mark Arnecke gennemgår de særlige skattemæssige udfordringer, der opstår i forbindelse med spørgsmål om rette indkomstmodtager.

 

Webinaret vil bl.a. berøre følgende forhold:

 • Sondringen mellem selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtagere
 • De skattemæssige konsekvenser af rette indkomstmodtager-problematikken
 • Muligheden for korrektion
 • Udvalgte eksempler, herunder gennemgang af seneste praksis

 

Webinaret er gratis. Der opnås ikke kursuspoint for deltagelsen, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Webinarets varighed anslås til ca. 30 min. Deltag via linket herunder.

Deltag i webinaret via følgende link

Meeting ID: 378 204 777 085
Adgangskode: 4DCrzs

 

Webinar – Transfer Pricing (udvalgte problemstillinger)

Den 24. maj 2023, kl. 9.00 gennemgår Andreas Albrechtsen og Josephine Lippert Madsen nogle af de særlige udfordringer, der opstår i forbindelse med spørgsmål omkring transfer pricing specielt set i lyset af reglerne om indsendelsespligt.

 

Webinaret vil bl.a. berøre følgende forhold:

 • Oplysningspligten (oplysningsskemaet)
 • Hvem er omfattet?
 • Hvilke transaktioner er oplysningspligtige?
 • Dokumentationspligten (transfer pricing-dokumentation)
 • Typiske udfordringer?
 • De nye indsendelsesregler – erfaring

 

Webinaret er gratis. Der opnås ikke kursuspoint for deltagelsen, og tilmelding er ikke nødvendig.

 

Webinarets varighed anslås til ca. 30 min. Deltag via linket herunder.

Deltag i webinaret via følgende link

Meeting ID: 312 036 320 478
Adgangskode: RtALG5

 

Webinar – DAC-6 i helikopterperspektiv

Vores sidste webinar inden sommerferien afholdes den 13. juni 2023, kl. 9.00. Her gennemgår David Vinther og Martin Nors Hansen de særlige regler om indberetning af grænseoverskridende ordninger for rådgivere.

 

Webinaret vil bl.a. berøre følgende forhold:

 • Reglernes baggrund og formål
 • Definition af indberetningspligtige ordninger
 • Mellemmænd
 • Frister
 • DAC-7 mv.

 

Webinaret er gratis. Der opnås ikke kursuspoint for deltagelsen. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Webinarets varighed anslås til ca. 30 min. Deltag via linket herunder.

Deltag i webinaret via følgende link

Meeting ID: 313 231 647 696
Adgangskode: pvD9tf