Webinarer

Så er vi igen klar med webinarer for det første halvår af 2024. Det er det sædvanlige format med ca. en halv time. Der opnås ikke point for deltagelsen, og tilmelding er ikke nødvendig. Beskrivelser og links til deltagelse kommer løbende. 

 

Oversigt:

Den 30. april 2024 kl. 9-9.30 - Lene Rasander og Camilla Dahm - Nyt om DBO med Frankrig og skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A

Den 21. maj 2024 kl. 9-9.30 - Martin Nors Hansen - Nyeste praksis om straf- og rådgiveransvar

 

Webinar – DBO med Frankrig og skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A

Næste webinar i rækken afholdes den 30. april kl. 09.00. Her gennemgår Lene Rasander og Camilla Dahm i hovedtræk konsekvenserne for DBO indgået med Frankrig samt opmærksomhedspunkter ved anvendelse af lempelse efter LL § 33 A.

Webinaret vil bl.a. komme ind på følgende forhold:

  • Konsekvenser af at DK nu har en DBO med Frankrig
  • Artikler at bemærke
  • Anvendelse af LL 33 A i hovedtræk
  • Opmærksomhedspunkter

Webinaret er gratis. Der opnås ikke kursuspoint for deltagelsen, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Webinarets varighed anslås til ca. 30 min. Spørgsmål vil kun blive besvaret i begrænset omfang. Plancher fra webinaret vil ikke efterfølgende blive sendt ud.

Deltag via nedenstående link:

Deltag på din computer, mobilapp eller rumenhed

Klik her for at deltage i mødet

Meeting ID: 328 667 959 244
Adgangskode: F2TAyC

Download Teams | Deltag på internettet