Ydelser

Skattesager og afgiftssager

Vi har i over 25 år ført et utal af skattesager og afgiftssager, og vi er det rådgivningsfirma, der fører flest sager ved Skatteankestyrelsen, herunder Landsskatteretten. Vores mangeårige erfaring på dette område gør, at vores succesrate er endog særdeles høj.

Sagerne løses bedst ved at lægge den rette strategi fra starten. Det at lægge den rette strategi er noget, der kommer med erfaringen. Erfaring og netværk spiller en helt central rolle, når man skal føre sagerne, herunder også strafferetssagerne, som Revitax har helt unikke specialistkompetencer i.

Revitax fører selv sagerne i det administrative system. Da vi ikke driver advokatvirksomhed, kan vi ikke selv indbringe sager ved domstolene. I relation hertil samarbejder vi med forskellige advokatfirmaer.

Der aftales særskilt pris for vores behandling af klagesagen. Prisen vil afhænge af vores tidsforbrug.

 

Vurdering af afgifts- eller skattesager

Når SKAT rejser en sag, vil det normalt være vigtigt at ”få kvalt” den i opstarten, da der ellers kan blive tale om en både dyr og langvarig affære. Vi vurderer derfor gerne allerede på ”agterskrivelsesniveau”, om der er basis for, at gå videre med en sag.

Vi vurderer dette ud fra vores mangeårige erfaring på området med henblik på, at personen eller selskabet skal kunne tage en beslutning om, hvorvidt der skal gås videre med sagen.

Vores vurdering er et skriftligt notat, hvor vi beskriver sagens omstændigheder, vores synspunkter og sandsynligheden for at få helt eller delvist medhold.

Ofte kommer vi dog først ind, når sagen er nået længere i systemet. Vi har derfor også i alle årene foretaget denne vurdering på ethvert andet stadium i skatteprocessen, dvs. i sager ved Skatteankenævn, Landsskatteretten eller ved domstolene.

Vores vurdering koster fra DKK 6.000 ekskl. moms, hvis der er tale om en normalsag. Dette gælder, uanset hvor i systemet sagen befinder sig. Er der ikke tale om en normalsag, giver vi et skriftligt tilbud, inden vi foretager vores vurdering.

Ønsker personen eller selskabet vores assistance i forbindelse med selve klagesagen, fører vi gerne sagen. Der aftales særskilt pris for vores behandling af klagesagen. Prisen vil afhænge af vores tidsforbrug.

 

Rådgivning i skattesager

Vi rådgiver vores kunder om alle emner inden for skat og afgifter, således at de kan optimere deres skattemæssige position. Det kan f.eks. være, at en person står foran at skulle flytte til eller fra Danmark og gerne vil have et møde med os om sin skattemæssige situation. I disse tilfælde beder vi normalt om at få lidt faktum på tryk inden mødet, så vi har mulighed for at forberede os og dermed udnytte mødetiden bedst muligt.

Vi udarbejder også memoer eller større redegørelser på dansk eller engelsk om alle emner inden for skat og afgifter. Der kan f.eks. være tale om forberedelse af et generationsskifte, en medarbejders udstationering, et selskabs flytning af skattemæssigt hjemsted eller omstruktureringer i koncernforhold.

Prisen afhænger af vores tidsforbrug. I de tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at involvere vores udenlandske kontaktnet, Moore Stephens eller PkF, tillægges regningen deres regning til os.

 

Beskatning ved til- og fraflytning

Vi er behjælpelige med alle relevante problemstillinger omkring beskatningsforholdene i Danmark og udlandet i forbindelse med til- og fraflytning af Danmark, herunder ved ind- og udstationering af medarbejdere. I forbindelse hermed er vi endvidere behjælpelige med afklaring af arbejds- og opholdstilladelse, folkeregistrering og social sikring mv.

 

Udarbejdelse af anmodning om tilladelse eller bindende svar

På grund af den store kompleksitet på området kan det være nødvendigt at søge SKAT om et bindende svar eller en tilladelse i forbindelse med vores skatterådgivning. Dermed ”tages SKAT i ed” i den konkrete situation i en periode. Vi udarbejder den påkrævede skriftlige anmodning eller ansøgning og står for kontakten til SKAT i hele processen. Processen tager normalt nogle måneder.

Prisen afhænger af vores tidsforbrug. Hvis kunden er udenlandsk, må det påregnes, at SKAT’s afgørelse skal oversættes til engelsk, idet SKAT normalt beder os om at foranledige afgørelsen oversat.

 

Kurser/undervisning

Revitax udbyder kurser inden for alle områder af skatte- og afgiftslovgivningen. Vi har nogle af landets mest erfarne undervisere. Se vores kursusprogram her. Eller læs mere om eksempelvis vores kursus i skat

Vi kan også på bestilling skræddersy kurser, der er aktuelle og relevante for lige nøjagtigt dine medarbejdere eller kunder. Eventuelt også i form af "gå-hjem-møder". Ring og hør om mulighederne og vores eventuelle ideer og forslag.

 

Telefonsvar

Telefonsvar er en besvarelse af kundens telefoniske forespørgsel. Kunden får som regel svar her og nu på specifikke skatte- eller afgiftsmæssige spørgsmål. Hvis besvarelsen kræver opslag eller undersøgelser vender vi tilbage senere på dagen eller efter aftale.

Der følger ingen dokumentation med svaret.

Prisen for telefonsvar afhænger af omfanget, men minimum er pr. 1. juli 2022 DKK 650 ekskl. moms.

 

Straxsvar

Straxsvar er en kortfattet skriftlig besvarelse, som indeholder det modtagne faktum, de stillede spørgsmål og vores besvarelse med kildehenvisninger.

Straxsvaret kan uden videre sættes ind i revisors eller advokats arbejdspapirer og indgå i revisions- eller advokatfirmaets kvalitetskontrol.

Straxsvaret undergives en intern kvalitetskontrol i Revitax, inden det sendes til spørgeren.

Straxsvar sendes pr. e-mail til spørgeren.

Straxsvaret sendes normalt samme dag, som der spørges, medmindre andet aftales. Prisen afhænger af tidsforbrug, dog mindst ½ time.