Fagområder

Fagområder

Nedenfor kan du finde de enkelte fagområder og specialisterne på disse områder. Du kan evt. søge ved at trykke CTRL + F. Medarbejderne står anført i alfabetisk orden og ikke efter kompetenceniveau.

 

Emne Medarbejdere
A/B-aktier Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Acontoskat for selskaber Mark ArneckeMartin K. Jensen
Afskrivninger     Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin K. Jensen
Aktieavancebeskatning     Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Aktieløn (optioner, warrants, gratisaktier, LL § 7P, LL § 28 mv.) Lene RasanderOyvind HansenMartin K. Jensen
Aktieombytning Anne MailundCamilla PoulsenDavid D. VintherMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Aktiesparekontoen         Dorte B. Madsen       
Aktionærlån         Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherJosephine LippertMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen  
Andelsboligforeninger         Martin K. Jensen        
Anfordringslån        Camilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen      
Ansvarsspørgsmål (straf)         Andreas AlbrechtsenMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Arbejdsmarkedsbidrag Dorte B. MadsenMark Arnecke    
Arbejde i udlandet         Anne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen    
Arbejdsudleje         Dorte B. MadsenLene RasanderMartin Nors HansenOyvind Hansen       
Befordringsfradrag         Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Begrænset skattepligt         Andreas AlbrechtsenAnne MailundCamilla DahmDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine Lippert Lene RasanderMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen
Betalingskorrektion    Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Bitcoins        Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Bruttotrækordninger         Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDorte B. MadsenLene RasanderMark ArneckeMartin K. Jensen     
Bødesager     Martin Nors Hansen
DAC6       David D. VintherMartin Nors Hansen     
Deleøkonomi         Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark Arnecke    
Dobbeltbeskatning - dobbeltbeskatningsoverenskomster         Andreas AlbrechtsenAnne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMartin Nors HansenOyvind Hansen   
Driftsomkostninger Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDavid D. VintherMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Dækningsafgift         Mark Arnecke       
Dødsbobeskatning         Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenMark Arnecke       
Earn-out         Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen      
E-indkomst         Mark Arnecke       
Ejendomsavance Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen    
Ejendomsskatter         Mark ArneckeMartin Nors Hansen    
Ejendomsværdiskat         Camilla DahmDorte B. MadsenMark ArneckeMartin Nors Hansen      
Energiafgifter Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Erstatning       Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenLene RasanderMark ArneckeMartin Nors Hansen     
Etableringskontoen         Camilla PoulsenMark Arnecke      
Fast driftssted       Camilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen      
Fonde og foreninger omfattet af fondsbeskatningsloven         Martin K. Jensen      
Fonde og foreninger omfattet af selskabsskatteloven Oyvind HansenMartin K. Jensen       
Forskerordningen Anne MailundCamilla DahmDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderOyvind Hansen      
Forsøgs- og forskningsudgifter Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherMark Arnecke
Forældrekøb             Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen    
Fraflytningsbeskatning         Anne MailundCamilla DahmDavid D. VintherDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen    
Fri bil   Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDorte B. MadsenJosephine LippertMark ArneckeMartin K. Jensen     
Frister og forældelse - skat         Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen  
Frister og forældelse - moms og afgifter Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard       
Fuld skattepligt Andreas AlbrechtsenAnne MailundCamilla DahmDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen      
Fusion         Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen      
Gaveafgifter         Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen       
Gavekort         Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDorte B. MadsenMark Arnecke      
Generationsskifte         Camilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen     
Goodwill         Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen      
Grundejernes Investeringsfond         Mark Arnecke       
Grundskyld  Mark ArneckeMartin Nors Hansen     
Grænsegængere         Anne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen       
Gældseftergivelse/-konvertering         Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDavid D. VintherMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen     
Hovedaktionærbeskatning Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen
Henstandssaldo Camilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen       
Immaterialle aktiver         Camilla PoulsenMark ArneckeOyvind Hansen      
Inddrivelse        Mark ArneckeMartin Nors Hansen        
International selskabsskat         Anne MailundDavid D. VintherOyvind Hansen       
Investeringsbeviser Martin K. Jensen        
Iværksætterkonto         Camilla PoulsenMark Arnecke        
Kapitalafkast         Camilla Poulsen        
Kapitalejerlån Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherJosephine LippertMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Kapitalforhøjelser         Camilla PoulsenMartin K. Jensen        
Kautionstab         Camilla PoulsenMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen       
Kildeskat og cfc-beskatning ved tilflytning Oyvind Hansen
Kommanditselskaber (K/S'er)         Oyvind Hansen       
Konkurser   Camilla PoulsenMartin Nors HansenMartin K. Jensen       
Konsolideringsfradrag i fonde mv.         Martin K. Jensen       
Kontrollerede transaktioner  Andreas AlbrechtsenOyvind HansenMartin K. Jensen       
Kryptovaluta Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Kursgevinst Camilla PoulsenDavid D. VintherOyvind HansenMartin K. Jensen       
Lagerbeskatning         Martin ChristensenOyvind HansenMartin K. Jensen       
Landbrug         Camilla PoulsenMark Arnecke       
Leasing, herunder splitleasing         Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDorte B. MadsenJosephine LippertMark Arnecke      
Legater, jubilæer mv. Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDorte B. MadsenLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen   
Lempelsesregler for personer      Anne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen     
Likvidation Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Ligningslovens § 33 A         Camilla DahmDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderOyvind Hansen      
Løbende ydelser    Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen       
Lønsumsafgift Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Lønmodtagere         Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDorte B. MadsenLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen  
Låneomkostninger         David D. VintherOyvind HansenMartin K. Jensen       
MAP         Andreas Albrechtsen       
Maskeret udlodning         Camilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertMark ArneckeMartin K. Jensen        
Medarbejderaktier        Camilla DahmLene RasanderOyvind HansenMartin K. Jensen       
Medarbejdere fra udlandet         Anne MailundDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen       
Moms Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Omdannelser Camilla Poulsen       
Omstruktureringer         Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen        
Omgørelse SFL § 29         Andreas AlbrechtsenAnne MailundCamilla PoulsenDavid D. VintherJosephine LippertMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Omvalg SFL § 30      Andreas AlbrechtsenCamilla PoulsenDavid D. VintherMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen     
Omvendte juletræer         Anne MailundOyvind HansenMartin K. Jensen      
Optioner       Oyvind HansenMartin K. Jensen        
Pension         Dorte B. MadsenMartin Nors Hansen       
Personalegoder         Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen   
Persondata - GDPR Martin Nors Hansen
Punktafgifter Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Registreringsafgift Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Rejsegodtgørelser Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark Arnecke
Rekonstruktioner Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Rentefradragsbegrænsning Mark ArneckeOyvind Hansen
Renter Andreas AlbrechtsenMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Rette indkomstmodtager Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenLene RasanderMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Royalties Lene RasanderOyvind Hansen
Salg af fast ejendom Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin K. Jensen
Sambeskatning Anne MailundMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Selvstændigt erhvervsdrivende vs. lønmodtager Andreas AlbrechtsenCamilla DahmCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Sikkerhedsstillelse Camilla PoulsenMartin K. Jensen
Skat og social sikring i Øresundsregionen Dorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen
Skatteforbehold Andreas AlbrechtsenAnne MailundMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Skattefri aktieombytning Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeMartin Nors HansenOyvind HansenMartin K. Jensen
Skattefri fusion Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Skattefri spaltning Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Skattekontrol/Indhentning Mark ArneckeMartin Nors Hansen
Skattefri virksomhedsomdannelse Camilla Poulsen
Skattekreditordningen Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherMark Arnecke
Skattepligt for personer Camilla DahmDorte B. MadsenJosephine LippertLene RasanderOyvind Hansen
Skattepligt for selskaber Oyvind HansenMartin K. Jensen 
Skatteproces Andreas AlbrechtsenCamilla DahmLene RasanderMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Social sikring Dorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen
Spaltning Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Sponsorater Mark Arnecke
Straffesager - skat Martin Nors Hansen
Studierejser Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherJosephine LippertLene RasanderMark ArneckeMartin Nors Hansen
Succession  Camilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeOyvind Hansen
Sømænd Lene RasanderOyvind Hansen
Tegningsretter Oyvind HansenMartin K. Jensen
Tilflytning Anne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen
Tilførsel af aktiver Anne MailundCamilla PoulsenMark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Tinglysningsafgift Martin Nors HansenOyvind Hansen
Told Jacob Stagaard LarsenJens Staugaard
Tonnagebeskatning Oyvind Hansen
Transfer pricing  Andreas AlbrechtsenOyvind Hansen
Tynd kapitalisering Oyvind HansenMartin K. Jensen
Udbytter Anne MailundCamilla PoulsenDavid D. VintherDorte B. MadsenOyvind HansenMartin K. Jensen
Udlejning af fast ejendom Camilla DahmCamilla PoulsenDorte B. MadsenMark ArneckeMartin K. Jensen
Udlodning af udbytte Camilla PoulsenDavid D. VintherOyvind HansenMartin K. Jensen
Udstationering Anne MailundCamilla DahmDorte B. MadsenLene RasanderOyvind Hansen
Udviklingsomkostninger Andreas AlbrechtsenDavid D. VintherMark Arnecke
Ulovlige aktionærlån David D. VintherJosephine LippertMark ArneckeMartin Nors HansenMartin K. Jensen
Underskudsbegrænsning Mark ArneckeOyvind HansenMartin K. Jensen
Virksomhedsskatteordningen Camilla Poulsen
Værnsregler David D. VintherOyvind Hansen
Warrants Lene RasanderOyvind HansenMartin K. Jensen